Det här är RådRum
Det här är RådRum 2018-02-16T08:37:52+00:00
 

RådRum erbjuder kostnadsfri, opartisk och konfidentiell rådgivning. Målet är att öka tilliten till och delaktigheten i samhället och att stärka förmågan till egenmakt – alltså förmågan att ta kontrollen över sitt liv och förverkliga sin inneboende potential som alla människor har. Verksamheten är öppen för alla.

Många av frivilligrådgivarna är personer som kommit nya till Sverige, andra har bott i landet i hela livet. Alla frivilligrådgivare går en obligatorisk utbildning som ger grundläggande kunskap om det svenska samhället samt övning i samtalsteknik, bemötande och rutiner.

RådRum respekterar alla människors lika rätt och värde och arbetar för att öka kunskapen om mänskliga rättigheter. Bakom RådRum står Hållbar Utveckling Skåne, Individuell Människohjälp, Sensus studieförbund, Malmö Stad och Region Skåne. RådRum inspireras av Citizens Advice Bureau i Storbritannien som har en lång och gedigen erfarenhet av samhällsrådgivning genom utbildade frivilligrådgivare.

Så här sammanfattar vi nyttan med och effekterna av RådRum:

  • Rättigheter: ökade möjligheter att ta tillvara sina rättigheter i lika stor utsträckning som resten av befolkningen.
  • Inkludering: möjlighet till språkträning, tillgång till ett socialt sammanhang, ökad kulturförståelse, ett stärkt personligt nätverk och personlig utveckling.
  • Etablering: ökade möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden, tillgång till värdefulla nätverk och möjlighet att bidra till samhället genom ideellt engagemang.

För rådgivarna själva innebär det frivilliga engagemanget möjlighet till språkträning, ökad kulturförståelse, personlig utveckling och fördjupade kunskaper om det samhälle de är en del av. Det medför också en tillfredsställelse över att aktivt kunna bidra till ett socialt mer hållbart samhälle med den expertis, språkkunskaper och sociala förmågor de besitter.

Verksamheten finns just nu i Bromölla, Eslöv, Hörby, Höör, Knivsta, Kristianstad, Lund, Malmö, Simrishamn, Sollentuna och Stockholm (Södermalm). Snart öppnar vi även i Helsingborg.

Är du intresserad av att starta RådRum på din ort? Tveka inte att höra av dig till oss. Kontaktuppgifter finns under kontakt.

Välkommen till oss!

För att få veta mer om vad vi gör – följ oss på Facebook