//Introduktionsdagarna

Introduktionsdagarna

 

Den 8-9 februari 2014 drog vi igång vår allra första utbildning med introhelg i Kristianstad!  Till arbetsgruppens glädjande överraskning kom alla som anmält sig, och en till!  Tillsammans med Bitr Projektledaren Per-Ola inleddes första dagen av Projektledaren Birthe med sin “paper-powerpoint” presentation och sin inspirerande story-telling av hur idén om RådRum föddes. Projektpartners Lina och Monika ansvarade för utbildings utformning. Det har varit lärorikt att träffa alla som hade med sig stort nyfikenhet och engagemang. Alla frågor – små som stora – diskuterades ivrigt. Olika övningar gav deltagarna möjlighet att lära känna varandra bättre och att jobba med olika frågor/teman tillsammans.  Röda Korsets pass “Svåra samtal och människor i kris” var välmottaget. Den 25:e februari börjar vår tisdagskvälls utbildningar i Kristianstad som löper i 10 veckor.

_DSC0061

_DSC0059

_DSC0042

_DSC0072

RådRums introhelg med Röda Korset

 

– – x – –

 

 

Kristianstadsbladet

 

 

Kristianstad först i landet med Rådrum
Text: Marcus Haraldsson
Publicerad 22 januari 2014 9.30 Uppdaterad 22 januari 2014 9.41

http://www.kristianstadsbladet.se/kristianstad/article2072466/Kristianstad-forst-i-landet-med-Radrum.html

 

I studieförbundet Sensus lokaler vid Nya Boulevarden i Kristianstad samlades i går kväll ett tiotal personer varav några ligger bakom det till stor del EU-finansierade projektet med namnet Rådrum och de andra var ditbjudna personer som kan tänka sig att delta i projektet.

Rådrum ska ”genom att tillhandahålla gratis, neutrala, konfidentiella och opartiska råd” öka förutsättningarna för att målgrupperna med ”nyanlända, anhöriginvandrare, tredjelandsmedborgare och arbetskraftsinvandrare ska kunna tillvarata sina rättigheter, skyldigheter och möjligheter i samma utsträckning som resten av befolkningen”.

Svårt lita på myndigheter

– Många vågar inte gå till myndigheter för att de är rädda att de ska säga fel saker och att myndigheten då ska dra in försörjningsstödet. Det kan vara nyanlända som kommer från länder där myndigheter inte är något man vågar lita på, säger Birthe Müller, projektledare för Rådrum.

I Kristianstad har medborgarkontoret nyligen lagts ner, men enligt Birthe Müller är Rådrum ingen ersättning.

– Nej, ett komplement. Medan medborgarkontoren handlar om frågor som rör det offentliga samhället, vill vi täcka in hela samhället och så kan vi vara en bra förberedelse för vilka frågor man tar med sig till myndigheterna.

Hon säger att det inte finns någon liknande verksamhet i Sverige.

– Det unika med projektet är att det är utbildade frivilliga som ger råden.

Ska rikta sig till alla

I dagarna påbörjas utbildningen av de frivilliga rådgivarna, varav hälften ska rekryteras ur själva målgrupperna medan hälften av vem som helst som vill.

– I utvecklingsskedet av projektet är målet att nå målgrupperna, men när projektet är slut i juni nästa år är målet att Rådrum riktar sig till alla. Därför att kunskap om hur svenska samhället fungerar inte är en invandrarfråga utan ett klassfråga, säger Birthe Müller.

Rådrum räknar sig som en del av det civila samhället med frivilligorganisationer, till skillnad från offentlig och privat verksamhet, men ska samarbeta med flera av offentliga och privata aktörer i samhället, som kommunen, Region Skåne, Malmö Högskola och Arbetsförmedlingen.

– Till exempel tillhandahåller Sparbanken 1826 två medarbetare som ger information om bankärenden, som hur man öppnar ett bankkonto och vad som krävs för det.

En som anmält sig som frivillig rådgivare är Ferenc Angyal från Kristianstad.

– Jag kom själv en gång som ny i det svenska samhället från Ungern och fick anpassa mig till den svenska kulturen. Då hade jag antagligen mycket lättare att anpassa mig än många som kommer från mellanöstern och olika delar av Afrika. Jag vill satsa en del av min fritid att hjälpa människor att hitta rätt och att motivera dem för att hitta lösningar på olika problem, säger han.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Rådrum
Ett till stor del EU-finansierat projekt med flera olika samarbetspartners inblandade, som Hållbar Utveckling Skåne, Malmö stad, Bildningsförbundet Sensus, Malmö högskola och Region Skåne.
Projektet pågår till 30 juni 2015. Därefter är det tänkt att vara en permanent verksamhet.
I Kristianstad söker Rådrum efter en lokal och planerar att öppna verksamheten i maj i år.
Idén till Rådrum härrör från brittiska Citizen advice bureau, som finns på 360 platser över hela Storbritannien och har funnits där i runt 70 år.

 

By | 2014-03-06T09:56:08+00:00 February 17th, 2014|Uncategorized|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment