Mer om RådRum 2018-03-20T10:06:26+00:00

Verksamheten i RådRum utgår från åtta grundläggande principer:

Rådgivningen är kostnadsfri. Vägledning som syftar till stärkt egenmakt och ökad social inkludering ska inte kosta pengar. RådRum finansieras med projektmedel och tjänar inte pengar på verksamheten.

Rådgivningen är opartisk. RådRum företräder ingen myndighet, företag eller organisation. Mötet utgår alltid från besökarens behov och vad rådgivaren bedömer vara den bästa rådgivningen vid det aktuella tillfället.

Rådgivningen är konfidentiell. Mötet mellan besökare och rådgivare sker konfidentiellt och utan krav på registrering eller diarieföring. Allt som sägs stannar i rummet. Rådgivaren upprättar ärendeblad för intern uppföljning och dokumentation.

Rådgivningen är öppen för alla. Besökarens bakgrund har ingen betydelse. Rådgivarnas bakgrund och språkkunskaper gör RådRum särskilt lämpligt för nya svenskar och nyanlända.

Rådgivningen är generell. Rådgivningen är inte inriktad mot ett visst ämne utan spänner över alla samhällsområden som är relevanta för besökaren. Rådgivaren kan ha ett specialområde men är framför allt bra på att söka olika sorters information.

RådRum består av frivilliga rådgivare. Rådgivaren engagerar sig frivilligt för att bistå en person som behöver stöd och vägledning. Drivkraften är viljan att göra en insats för någon som befinner sig en utsatt situation. Rådgivaren får ersättning för sina utlägg men inte lön.

RådRum är frivilligt att besöka. Till RådRum kommer besökaren frivilligt och utan krav på att redovisa sina möten för någon annan.

RådRum bygger på gemensamt ägarskap. Varje möte mellan rådgivare och besökare är unikt och lösningarna skapas gemensamt och genom ömsesidigt inflytande över samtalet. I mötet får besökaren stöd och verktyg för att själv ta makten över och förändra sin livssituation.