Att vara frivillig 2018-09-10T14:30:47+00:00

Att vara frivillig

I RådRum arbetar du alltid i team. Därför är det viktigt att du tycker om att arbeta med
andra och att du är bra på att lyssna in både dina rådgivarkollegor och besökaren.
Du är lugn, förtroendeingivande och ordningsam. Som rådgivare får du erfarenhet av att söka och förmedla information. Du får djupare insikter i hur det svenska samhället fungerar och vilka utmaningar som möter den som är ny i Sverige.

Rådrum är en mötesplats där allas erfarenheter och kunskaper kommer till användning. Hos oss är olikheter inte bara bra i största allmänhet, det är en nödvändighet för att kunna hjälpa så många som möjligt.

Som frivillig rådgivare behöver du förstå svenska eftersom en stor del av rådgivningen handlar om att hitta information om eller kontakta svenska myndigheter.

För dig som rådgivare innebär RådRum en möjlighet till språkträning, ökad kulturförståelse, personlig utveckling och fördjupade kunskaper om det svenska samhället. Som rådgivare kommer du att vara del i att bidra till ett mer socialt hållbart samhälle och stötta personer som behöver hjälp att hitta rätt i det svenska samhället.

Du kontaktar oss genom att fylla i denna intresseanmälan. Alla rådgivare genomgår en obligatorisk utbildning – information om när nästa utbildning äger rum finns på vår Facebooksida. Utbildningen genomförs på svenska.