Om RådRum 2018-09-11T06:18:41+00:00

RådRum erbjuder kostnadsfri, opartisk och konfidentiell rådgivning. Målet är att öka tilliten till och delaktigheten i samhället och att stärka förmågan till egenmakt – alltså förmågan att ta kontrollen över sitt liv och förverkliga sin inneboende potential som alla människor har. Verksamheten är öppen för alla.

Många av frivilligrådgivarna är personer som kommit nya till Sverige, andra har bott i landet i hela livet. Alla frivilligrådgivare går en obligatorisk utbildning som ger grundläggande kunskap om det svenska samhället samt övning i samtalsteknik, bemötande och rutiner.

Så här sammanfattar vi nyttan med och effekterna av RådRum:

Rättigheter: ökade möjligheter att ta tillvara sina rättigheter i lika stor utsträckning som resten av befolkningen.

Inkludering: möjlighet till språkträning, tillgång till ett socialt sammanhang, ökad kulturförståelse, ett stärkt personligt nätverk och personlig utveckling.

Etablering: ökade möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden, tillgång till värdefulla nätverk och möjlighet att bidra till samhället genom ideellt engagemang.

Verksamheten finns just nu i Bromölla, Eslöv, Helsingborg, Hörby, Höör, Knivsta, Kristianstad, Lund, Malmö, Simrishamn, Sollentuna och Stockholm.

Är du intresserad av att starta RådRum på din ort? Tveka inte att höra av dig till oss. Kontaktuppgifter finns under kontakt.

Välkommen till oss!

För att få veta mer om vad vi gör – följ oss på Facebook

RådRum finansieras idag huvudsakligen genom EU-medel från Asyl-, migrations-, och integrationsfonden men också med stöd från Lunds och Kristianstads kommun, länsstyrelsens §37a-medel, FINSAM-MittSkåne.
RådRum i Rosengård genomförs med stöd från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).