Finansiärer 2021-10-15T13:42:46+00:00

RådRums tidigare finansiärer

RådRum drivs i en kunskapsallians, ett partnerskap bestående av Hållbar Utveckling Skåne, IM-Individuell Människohjälp, Sensus studieförbund Skåne-Blekinge, Sensus studieförbund Stockholm-Gotland, Malmö Stad och Region Skåne. Verksamheten finansieras både av dessa ingående partners och olika projekt och samarbeten med andra aktörer.

Lokalt och regionalt samarbetar RådRum med många olika verksamheter och aktörer. Nedan beskrivs de projekt och samarbeten som drivs idag.

Avslutna projekt

Projekt: RådRum

Finansiär: Asyl-Migrations- och Integrationsfonden (AMIF)

Samverkansparter: Hållbar Utveckling Skåne (projektägare), IM-Individuell Människohjälp, Sensus studieförbund Skåne-Blekinge, Sensus studieförbundStockholm-Gotland

Period: 2016-08-01 – 2019-06-30

Beskrivning: RådRum driver sedan augusti 2016 ett EU-projekt finansierat genom Asyl-migrations- och integrationsfonden (AMIF). Syftet är att sprida RådRum till fler platser i Skåne och att starta nya verksamheter i Stockholms-regionen. Inom projektet drivs RådRum i Helsingborg, Hörby, Höör, Kristianstad, Lund, Malmö, Simrishamn, Sollentuna och Medborgarplatsen i Stockholm. Inom ramen för projektet ingår också att utveckla utbildningsmaterial, rutiner och verktyg för RådRums rådgivning samt att verka för former för RådRums långsiktiga fortlevnad.

Projekt: RådRum – ett lokalt resurscenter i Rosengård

Finansiär: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

Samverkansparter: Hållbar Utveckling Skåne (projektägare), Sensus studieförbund Skåne-Blekinge, Rosengårds Folkets Hus

Period: 2018-08-01 – 2019-07-31, tidigare projektperioder 201

Beskrivning: RådRum driver ett lokalt resurscenter tillsammans med Rosengårds Folkets Hus som innefattar RådRums rådgivning, temakvällar och studiecirklar i demokratifrågor. Verksamheten har drivits i tre omgångar, ett åriga projekt med start juni 2016.

mucf
rosengardsfolketshus

Projekt: RådRum Bromölla

Finansiär: Länsstyrelsens utvecklingsmedel §37a

Samverkansparter: Bromölla kommun (projektägare), Hållbar Utveckling Skåne, Sensus studieförbund Skåne-Blekinge

Period: 2017-10-01 – 2018-12-31

Beskrivning: Samarbetet med Bromölla kommun startade under hösten 2016 då RådRum invigdes i slutet av november. Genom samarbetet drivs nu ett gemensamt §37a-projekt som syftar till att engagera frivilliga rådgivare och driva rådgivningen på biblioteket i Bromölla.

lansstyrelsen skane
bromolla kommun logotyp

Projekt: RådRum Knivsta

Finansiär: Länsstyrelsens utvecklingsmedel §37a

Samverkansparter: Knivsta kommun (projektägare), IM-Individuell Människohjälp, Sensus studieförbund Stockholm-Gotland

Period: 2017-09-01 – 2018-08-31

Beskrivning: Det drivs sedan hösten 2017 ett gemensamt projekt tillsammans med Knivsta kommun, Individuell Människohjälp och Sensus stockholm-gotland. RådRums rådgivning invigdes i feburari 2018 i Lyfträffens lokaler, en mötesplats där kommun, volontärer och idéburna organisationer samarbetar.

lansstyrelsen uppsala
Knivsta kommun logotyp

Tidigare samarbeten

IOP med Socialförvaltningen, Lunds kommun

Samarbetspartners: Socialförvaltningen Lunds Kommun, Hållbar Utveckling Skåne, Sensus studieförbund Skåne-Blekinge, IM-Individuell Människohjälp

Period: 2018-01-01 – 2019-06-30

Beskrivning: Samarbetet med Lunds kommun inleddes under våren 2016. Inledningsvis var Finsam Lund med som finansiär och part i samarbetet. Idag består det i ett IOP mellan Socialförvaltningen Lunds Kommun och de idéburna organisationerna bakom RådRum; Hållbar Utveckling Skåne, IM-Individuell Människohjälp och Sensus studieförbund Skåne-Blekinge. Samarbetet utgår från RådRums verksamhet på Lunds stadsbibliotek och Linero bibliotek.

Lunds kommun logotyp

Samarbete med Finsam MittSkåne

Samarbetspartners: Finsam MittSkåne, IM-Individuell Människohjälp

Period: 2017-01-01 – 2019-06-30

Beskrivning: Samarbetet med Finsam MittSkåne innefattar RådRum i kommunerna Eslöv, Hörby och Höör. Det har sedan starten etablerats rådgivningsverksamheter i respektive kommun med stöd från både Finsam och kommunerna.

finsam logotyp