Material 2021-10-15T10:59:52+00:00

Material

Rapport om RådRum – 2019

Följesforskaren Jens Sjölanders Slutrapport.

Delrapport om RådRum, november 2018

Har du inte möjlighet att att ladda ner och skriva ut materialet själv kan du kontakta oss så skickar vi det till dig.

Inspiration från Liverpool