Värdegrund och principer 2018-09-11T06:28:04+00:00

Värdegrund

RådRum respekterar alla människors lika rätt och värde och arbetar för att öka kunskapen om mänskliga rättigheter för att vi alla ska kunna tillvarata våra rättigheter och respektera andras. Vi erbjuder en plats där vi tillsammans bygger gemenskap och ett förhållningssätt till våra medmänniskor som ger hopp om att en positiv samhällsutveckling är möjlig.

RådRum syftar till att hålla ett inkluderande klimat, inom organisationen såväl som gentemot våra besökare. Vi strävar efter en nolltolerans gällande diskriminering i vår verksamhet. Vi har en stor tilltro till människors förmåga att själva förändra och förbättra sin livssituation och tror att vi genom vår verksamhet bidrar till bättre förutsättningar för att individer ska kunna göra så.
Vi strävar efter att alla individer ska ha samma möjligheter att få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda och förmåga att leva upp till de skyldigheter som kommer med dessa rättigheter.

Läs gärna vår policy för frivilligt arbete i RådRum:

Policy för frivilligt arbete i RådRum

Verksamheten i RådRum utgår från åtta grundläggande principer:

Rådgivningen är kostnadsfri
Rådgivningen är opartisk
Rådgivningen är konfidentiell
Rådgivningen är öppen för alla
RådRum logo
Rådgivningen är generell
RådRum består av frivilliga rådgivare
RådRum är frivilligt att besöka
RådRum bygger på gemensamt ägarskap