Välj en sida

RådRum Sverige

RådRum erbjuder frivilligbaserad vägledning med fokus på individen. Sedan 2014 har RådRum stöttat och väglett personer som är nya i Sverige. Idag finns RådRum på 11 platser i Skåne och Stockholms län.

Vägledningen är kostnadsfri, opartisk och konfidentiell med nyanlända som huvudmålgrupp. Den utförs av frivilliga rådgivare som ofta talar flera språk och ibland själva är nya i Sverige. Tillsammans med besökaren hittar rådgivaren lösningar, och alla rådgivare är utbildade i samtalsteknik, bemötande och det svenska samhället. Ofta har besökarna på RådRum tidigare fått mycket information från olika myndigheter, men saknat hjälp med att förstå innehållet eller fått det i otid.

RådRum ger dig möjlighet att engagera dig och hjälpa människor i nöd. På RådRum Sverige strävar de efter att erbjuda rådgivning, stöd och vägledning till alla som behöver det för att ta sig vidare i samhället. Genom att bli en volontär hos dem kan du göra en verklig skillnad i människors liv. Du kan delta i olika aktiviteter och projekt, från att erbjuda stöd till enskilda individer till att organisera och genomföra välgörenhetsevenemang. Oavsett vilken tid eller kompetens du har att erbjuda, finns det alltid ett sätt för dig att bidra. Ta kontakt med dem idag för att få reda på hur du kan engagera dig och bli en del av deras volontär gemenskap.

 

Tillsammans kan vi göra en positiv förändring!

Tillsammans för gemenskap: En undersökning av hur ett positivt förhållningssätt till våra medmänniskor kan främja samhällsutvecklingen

Inledning I en värld präglad av mångfald och komplexitet är det avgörande att främja en kultur av samarbete och förståelse för att skapa en positiv samhällsutveckling. Genom att bygga gemenskap och utveckla ett förhållningssätt som präglas av empati och respekt...

Att sträva efter en nolltolerans gällande diskriminering i en verksamhet

Diskriminering är en oacceptabel företeelse som underminerar både individens värdighet och samhällets grundläggande värderingar. För att främja en inkluderande och rättvis arbetsmiljö är det avgörande för organisationer att aktivt sträva efter en nolltoleranspolicy...

Öka kunskapen om mänskliga rättigheter för att vi alla ska kunna tillvarata våra rättigheter och respektera andras

Mänskliga rättigheter är grundläggande för ett rättvist och fredligt samhälle. De ger skydd åt individen och säkerställer att alla behandlas lika och rättvist. För att dessa rättigheter ska vara meningsfulla och effektiva är det avgörande att människor är medvetna om...

Välkommen som rådgivare!

Bli rådgivare

Slå dig samman med deras dedikerade och professionella team av rådgivare för att erbjuda stöd och vägledning till individer som strävar efter att utvecklas i samhället. Du kan engagera dig på olika nivåer, från några timmar i veckan till flera dagar per månad. De kräver ett åtagande på minst ett år för att bli en rådgivare. Att vara en rådgivare innebär inte bara språkträning och kulturell förståelse, utan ger även personlig tillväxt och en djupare insikt om det svenska samhället. Många rådgivare upplever det meningsfullt att bidra till en socialt hållbar gemenskap med sin expertis, språkkunskaper och sociala förmågor.

En lyckad modell för integration genom rådgivning

RådRum, en plats för inkludering och förändring. De strävar efter att skapa ett inkluderande klimat både inom vår organisation och gentemot våra besökare. De tror på människors förmåga att förändra och förbättra sin livssituation. Genom deras verksamhet strävar de efter att skapa bättre förutsättningar för individer att göra just det. De har en nolltolerans gällande diskriminering och arbetar aktivt för att främja rättvisa och lika rättigheter för alla. Hos dem kan du bli en del av deras volontärgemenskap och göra en verklig skillnad i människors liv. Oavsett din tid eller kompetens finns det alltid ett sätt för dig att engagera dig. Ta kontakt med dem idag för att få reda på hur du kan bli en del av RådRum Sverige och bidra till en positiv förändring.

RådRum är en inkluderande och trygg plats där de står upp för alla människors lika rätt och värde. De strävar efter att öka kunskapen om mänskliga rättigheter, så att vi tillsammans kan tillvarata våra egna rättigheter och respektera andras. Genom att erbjuda rådgivning, stöd och vägledning hjälper de människor att ta sig vidare i samhället. Deras volontärgemenskap är en kraft som skapar positiv förändring och hopp om en bättre samhällsutveckling. Välkommen till RådRum Sverige, där de tillsammans bygger gemenskap och förhållningssätt som gör skillnad.

RådRum strävar efter att alla individer ska ha samma möjligheter att få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda och förmåga att leva upp till de skyldigheter som kommer med dessa rättigheter. Ta kontakt med dem idag för att lära dig mer om hur du kan bli en del av Rådrum och bidra till att göra skillnad. Välkommen till Rådrum Sverige, där vi tillsammans bygger en bättre framtid.

Rådrum är platsen där du kan hitta svar på alla dina frågor och få professionell vägledning. De är dedikerade till att erbjuda dig hjälp och support av högsta kvalitet, genom att samarbeta med erfarna experter inom olika områden. Oavsett om du behöver råd om hälsa, juridik, ekonomi eller karriär, är Rådrum här för att guida dig på rätt väg. Deras mål är att ge dig tillförlitliga och pålitliga svar, så att du kan fatta informerade beslut som passar dina behov. Ta steget in i Rådrummet idag och upptäck en värld av värdefulla råd och support.

Kontakt och samarbeten